PROFIEL


Textielgroep Steek Plus bestaat uit een tachtigtal kunstenaars. Door de verschillende achtergronden van de leden is er een grote diversiteit in werk binnen de groep.
De leden van Steek Plus ontmoeten elkaar twee maal per jaar om recent werk te laten zien en te bespreken. Ook worden dan nieuwe technieken uitgewisseld. De opbouwende kritiek en de adviezen die men elkaar geeft, werken inspirerend en stimulerend. Tijdens deze bijeenkomsten worden er regelmatig lezingen gehouden en/of demonstraties gegeven door (gast-)sprekers. Er wordt jaarlijks een thema afgesproken, dat de leden vervolgens op heel eigen manier in hun werk tot uitdrukking brengen.
“Steken” en textiele materialen vormen de basis voor het meeste werk. Daarnaast worden er ook veel andere technieken toegepast en andere materialen gebruikt, zoals (handgeschept) papier, koper, ijzerdraad, nylon, tyvek en polyester vliezen. Om vakkennis op te doen en de persoonlijke ontwikkeling te stimuleren, worden er regelmatig workshops georganiseerd en bezocht.Veel belangstelling gaat uit naar experimenteel werk, met name het opfrissen van oude technieken en het uitproberen van nieuwe techniek- en materiaalcombinaties.

Om de textielkunst onder de aandacht van een ruim publiek te brengen, wordt er door de leden van Steek Plus met regelmaat landelijk geëxposeerd.
Steek Plus onderhoudt nauwe banden met de Stichting Textiel Plus, die het bekendheid geven aan en het bevorderen van textiele vormgeving in Nederland als haar taak ziet.

Textile group 'Steek (stitch) Plus' is made up of about 80 artists. Because of the diverse backgrounds of the members the work within the group is very varied.

The members of Steek Plus meet twice a year to show and discuss recent work and new techniques are exchanged. The constructive criticism and advice we give each other is inspiring and stimulating. Talks and/or demonstrations are often given during these meetings. Every year a theme is agreed on, that the members can interpret in their own way in their work. Stitching and fabric form the basis of most work, but many other techniques and materials are also used. Paper (hand made), copper, wire, nylon, tyvek, and polyester film, are just a few examples. Workshops to increase professional knowledge and stimulate personal development are regularly organized and visited. There is a great deal of interest in experimental work, namely reviving old techniques and trying out new techniques and material combinations.

startpagina

maandag 30 november 2015

Kitty Korver exposeert

Kitty Korver exposeert tot half februari 2016 bij galerie Alosery in Almere-stad

Alosery Art & Design 
Zoetelaarpassage 38
1315 AZ Almere Stad
036 - 5259792

Openingstijden; 
Dinsdag, woensdag en vrijdag 10.00 - 18.00 uur 
Donderdag  10.00 - 20.00 uur 
Zaterdag 10.00 - 17.00 uur 
De laatste Zondag van de maand 13.00 - 16.00 uur

ELLY NEDERPELD

Elly Nederpeld

maandag 23 november 2015

Joke Hardenbol doet mee aan Kunst Event De paradijshoeve

Joke doet mee aan een Kunst Event.
15 kunstenaars tonen hun werk en op verschillende momenten van de dag is er muziek en zijn er optredens.
Een aantal van de kunstenaars vertelt over de dag verspreid  hoe ze er toe gekomen zijn kunstenaar te worden en wat hen inspireert.
Ook worden er rondleidingen door de hofstede gegeven.
Zaterdag om 10.00 uur is de officiële opening door 2 wethouders.
De toegang is inclusief een consumptie!

dinsdag 17 november 2015

Hélène Derkx exposeert in Steenwijk


Hélène Derkx, en Carla van Laar exposeren tijdens de Handwerk- en Quiltdagen


Inge Witvers exposeert in WierdenIn de periode van 19 november t/m 27 december exposeert Inge samen met twee
Almelose kunstenaars bij galerie Tolg'Art in Wierden.
Bij deze een  uitnodiging  voor de vernissage op 21 november a.s.
De  bijdrage van Inge bestaat uit 10 a 12 D stukken.