PROFIEL


Textielgroep Steek Plus bestaat uit een tachtigtal kunstenaars. Door de verschillende achtergronden van de leden is er een grote diversiteit in werk binnen de groep.
De leden van Steek Plus ontmoeten elkaar twee maal per jaar om recent werk te laten zien en te bespreken. Ook worden dan nieuwe technieken uitgewisseld. De opbouwende kritiek en de adviezen die men elkaar geeft, werken inspirerend en stimulerend. Tijdens deze bijeenkomsten worden er regelmatig lezingen gehouden en/of demonstraties gegeven door (gast-)sprekers. Er wordt jaarlijks een thema afgesproken, dat de leden vervolgens op heel eigen manier in hun werk tot uitdrukking brengen.
“Steken” en textiele materialen vormen de basis voor het meeste werk. Daarnaast worden er ook veel andere technieken toegepast en andere materialen gebruikt, zoals (handgeschept) papier, koper, ijzerdraad, nylon, tyvek en polyester vliezen. Om vakkennis op te doen en de persoonlijke ontwikkeling te stimuleren, worden er regelmatig workshops georganiseerd en bezocht.Veel belangstelling gaat uit naar experimenteel werk, met name het opfrissen van oude technieken en het uitproberen van nieuwe techniek- en materiaalcombinaties.

Om de textielkunst onder de aandacht van een ruim publiek te brengen, wordt er door de leden van Steek Plus met regelmaat landelijk geëxposeerd.
Steek Plus onderhoudt nauwe banden met de Stichting Textiel Plus, die het bekendheid geven aan en het bevorderen van textiele vormgeving in Nederland als haar taak ziet.

Textile group 'Steek (stitch) Plus' is made up of about 80 artists. Because of the diverse backgrounds of the members the work within the group is very varied.

The members of Steek Plus meet twice a year to show and discuss recent work and new techniques are exchanged. The constructive criticism and advice we give each other is inspiring and stimulating. Talks and/or demonstrations are often given during these meetings. Every year a theme is agreed on, that the members can interpret in their own way in their work. Stitching and fabric form the basis of most work, but many other techniques and materials are also used. Paper (hand made), copper, wire, nylon, tyvek, and polyester film, are just a few examples. Workshops to increase professional knowledge and stimulate personal development are regularly organized and visited. There is a great deal of interest in experimental work, namely reviving old techniques and trying out new techniques and material combinations.

startpagina

maandag 25 januari 2016

Mariet Rankenberg geeft les bij Hawar


Mariet zal in de komende maanden 2x een ‘lab’ bij Hawar in Oldeberkoop verzorgen. Op zo’n labdag staat het experimenteren met en het uitproberen van (voor de deelnemer mogelijk nieuwe) materialen en/of technieken, dus ‘het ontdekken’, centraal.  Een lab is voor zowel beginners als gevorderden geschikt en duurt van 10.00 tot 15.00 uur met tussen de middag een eenvoudige lunch.

Afhankelijk van welk materiaal die dag aan de beurt is, kan men dat naar keuze zelf uit de eigen voorraad meenemen of ter plekke aanschaffen.

Het eerste lab staat gepland voor 19 februari en gaat over ‘spelen met wateroplosbare stof’. De tweede labdag is op 4 maart en dan gaat het over ‘van kreukelpapier tot stof’. Over dit laatste onderwerp heeft in het decembernummer van textielmagazine Vezel een artikel gestaan.


Meer informatie over de labs is te vinden op de (geheel vernieuwde) website van Hawar -  www.hawar.nl - onder het kopje school.

Aanvulling exposities Quilt Art


De tentoonstelling in Drachten is verlengt tot 3 april.

 In het blad Quilt en Zo staat een artikel over de groep.

maandag 4 januari 2016

30 jarig bestaan en exposities Quilt Art


De beste wensen voor 2016.
 
Hier is een lijstje met de plaatsen en datums van de groep Quilt Art.
Deze groep had in 2015 een feestje. Ze bestond 30 jaar.
 
Er zijn 2 tentoonstellingen.  QA 30 – Dialogue en QA 30 – Small Talk.
De tentoonstelling in Museum Drachten is verlengd tot 3 april.
 
Groeten van Dirkje