PROFIEL


Textielgroep Steek Plus bestaat uit een tachtigtal kunstenaars. Door de verschillende achtergronden van de leden is er een grote diversiteit in werk binnen de groep.
De leden van Steek Plus ontmoeten elkaar twee maal per jaar om recent werk te laten zien en te bespreken. Ook worden dan nieuwe technieken uitgewisseld. De opbouwende kritiek en de adviezen die men elkaar geeft, werken inspirerend en stimulerend. Tijdens deze bijeenkomsten worden er regelmatig lezingen gehouden en/of demonstraties gegeven door (gast-)sprekers. Er wordt jaarlijks een thema afgesproken, dat de leden vervolgens op heel eigen manier in hun werk tot uitdrukking brengen.
“Steken” en textiele materialen vormen de basis voor het meeste werk. Daarnaast worden er ook veel andere technieken toegepast en andere materialen gebruikt, zoals (handgeschept) papier, koper, ijzerdraad, nylon, tyvek en polyester vliezen. Om vakkennis op te doen en de persoonlijke ontwikkeling te stimuleren, worden er regelmatig workshops georganiseerd en bezocht.Veel belangstelling gaat uit naar experimenteel werk, met name het opfrissen van oude technieken en het uitproberen van nieuwe techniek- en materiaalcombinaties.

Om de textielkunst onder de aandacht van een ruim publiek te brengen, wordt er door de leden van Steek Plus met regelmaat landelijk geëxposeerd.
Steek Plus onderhoudt nauwe banden met de Stichting Textiel Plus, die het bekendheid geven aan en het bevorderen van textiele vormgeving in Nederland als haar taak ziet.

Textile group 'Steek (stitch) Plus' is made up of about 80 artists. Because of the diverse backgrounds of the members the work within the group is very varied.

The members of Steek Plus meet twice a year to show and discuss recent work and new techniques are exchanged. The constructive criticism and advice we give each other is inspiring and stimulating. Talks and/or demonstrations are often given during these meetings. Every year a theme is agreed on, that the members can interpret in their own way in their work. Stitching and fabric form the basis of most work, but many other techniques and materials are also used. Paper (hand made), copper, wire, nylon, tyvek, and polyester film, are just a few examples. Workshops to increase professional knowledge and stimulate personal development are regularly organized and visited. There is a great deal of interest in experimental work, namely reviving old techniques and trying out new techniques and material combinations.

startpagina

maandag 18 december 2017

ANNETTE JEUKENS EXPOSEERT IN OUDENBOSCH


Inge van Rijsbergen en Annette Jeukens exposeren  2e kerstdag, de hele 1e week van januari en verder elke vrijdag, zaterdag en zondag in januari van 13.00 tot17.00 met nog 14 andere kunstenaars in Oudenbosch, Bosschendijk 219 .

INGE WITVERS DOET MEE AAN DE EXPOSITIE 'REIS DOOR DE TIJD'
IngeWitvers doet mee aan
"Reis door de tijd" 2017 MIKC.
Wachtkamer Eerste en Derde klasse, Bagage depot ed.
Het project is onderdeel van Blikveld d3, kunst en historie.

Bezoekersadres: Perron 1 en Het-Loket.
Stationsweg 1/5 7491 CE Delden.
17-12-2018 t/m 25 januari 2018

dinsdag 5 december 2017

KERST CADEAUTJES!


Klary v.d. Pol doet hieraan mee met viltwerk.

WERK VAN MARJO VAN DER LEEUW GESELECTEERD

Het werk van Marjo van der Leeuw "Zoom into infinity" werd geselecteerd in Delmenhorst, quiltaward 2017.
Deze tentoonstelling werd georganiseerd door Juliette Eckel en gaat op reis. 
Ook naar Nadelwelt Karlsruhe van 4 tot 6 mei.

EXPOSITIE HIGH FIVE ART GALLERYVan 7 t/m 28 januari is in de High Five Gallery een expositie van de cursisten van de cursus Srfaces & Stitches van Cherilyn Martin bij Zijdelings.
Aan de expositie doen de volgende Steekplussers mee:
Wil Noordzij
Hetty Hilbers
Tanja Kuiperi

Van 7 t/m 28 januari is in de High Five Gallery een expositie van de cursisten van de cursus Srfaces & Stitches van Cherilyn Martin bij Zijdelings.
Aan de expositie doen de volgende Steekplussers mee:
Wil Noordzij
Hetty Hilbers
Tanja Kuiperi

Opening zondag 7 januari om 16.00 met een hapje en een drankje.

Hig Five Art Gallery 
Hoogbraak 5
Baarle-Nassau.


ening zondag 7 januari om 16.00 met een hapje en een drankje.

Hig Five Art Gallery 
Hoogbraak 5
Baarle-Nassau.