PROFIEL


Textielgroep Steek Plus bestaat uit een tachtigtal kunstenaars. Door de verschillende achtergronden van de leden is er een grote diversiteit in werk binnen de groep.
De leden van Steek Plus ontmoeten elkaar twee maal per jaar om recent werk te laten zien en te bespreken. Ook worden dan nieuwe technieken uitgewisseld. De opbouwende kritiek en de adviezen die men elkaar geeft, werken inspirerend en stimulerend. Tijdens deze bijeenkomsten worden er regelmatig lezingen gehouden en/of demonstraties gegeven door (gast-)sprekers. Er wordt jaarlijks een thema afgesproken, dat de leden vervolgens op heel eigen manier in hun werk tot uitdrukking brengen.
“Steken” en textiele materialen vormen de basis voor het meeste werk. Daarnaast worden er ook veel andere technieken toegepast en andere materialen gebruikt, zoals (handgeschept) papier, koper, ijzerdraad, nylon, tyvek en polyester vliezen. Om vakkennis op te doen en de persoonlijke ontwikkeling te stimuleren, worden er regelmatig workshops georganiseerd en bezocht.Veel belangstelling gaat uit naar experimenteel werk, met name het opfrissen van oude technieken en het uitproberen van nieuwe techniek- en materiaalcombinaties.

Om de textielkunst onder de aandacht van een ruim publiek te brengen, wordt er door de leden van Steek Plus met regelmaat landelijk geëxposeerd.
Steek Plus onderhoudt nauwe banden met de Stichting Textiel Plus, die het bekendheid geven aan en het bevorderen van textiele vormgeving in Nederland als haar taak ziet.

Textile group 'Steek (stitch) Plus' is made up of about 80 artists. Because of the diverse backgrounds of the members the work within the group is very varied.

The members of Steek Plus meet twice a year to show and discuss recent work and new techniques are exchanged. The constructive criticism and advice we give each other is inspiring and stimulating. Talks and/or demonstrations are often given during these meetings. Every year a theme is agreed on, that the members can interpret in their own way in their work. Stitching and fabric form the basis of most work, but many other techniques and materials are also used. Paper (hand made), copper, wire, nylon, tyvek, and polyester film, are just a few examples. Workshops to increase professional knowledge and stimulate personal development are regularly organized and visited. There is a great deal of interest in experimental work, namely reviving old techniques and trying out new techniques and material combinations.

startpagina

dinsdag 23 oktober 2018

MARIA VERBOOM EXPOSEERT TIJDENS DE KUNST 10 DAAGSE IN BERGEN

Maria exposeert als onderdeel van de groep Dordts Temperament samen met collega's met verschillende takken van kunst.

De Kunst10daagse is van 19 tot 28 oktober.

 https://www.dekunst10daagse.nl/bekijk-kunstenaars-groep/761/dordts-temperament


maandag 22 oktober 2018

INGE WITVERS NEEMT DEEL AAN HERMAN KRIKHAAR PRIJSEXPOSITIE

Detail Virtual Image 
 
Herman Krikhaar prijs expositie.
Kunsthal Hoff 88,
Elisabethhof 6, 7607ZD Almelo.
20 t/m 26 oktober 2018.
Openingstijden: dinsdag t/m zondag van 13.30 t/m 17.00 uur.

maandag 8 oktober 2018

MANJA MARKIES EXPOSEERT MET WIJ4EN


DERY TIMMER EN HANNELIEKE VAN DE BEEK EXPOSEREN

Titel: ik hou van jou. Formaat 120 x 120 cm. Hannelieke van de Beek

In Putten exposeren twee textielvrouwen en een keramiste; Dery Timmer, Hannelieke van de Beek en Wilma Hornsveld 
 
Locatie: School Veenhuizerverd, Veenhuizerveldweg 30, Putten. 
Tijd: 19 oktober 2018 tot en met 24 november 2018, dinsdag, donderdag en vrijdag van 14-16.30 uur en op woensdag en zaterdag van 10-12.30 uur. 
 
De opening van de expositie is op vrijdagavond 19 oktober om 20.00 uur. Van harte welkom.