PROFIEL


Textielgroep Steek Plus bestaat uit een tachtigtal kunstenaars. Door de verschillende achtergronden van de leden is er een grote diversiteit in werk binnen de groep.
De leden van Steek Plus ontmoeten elkaar twee maal per jaar om recent werk te laten zien en te bespreken. Ook worden dan nieuwe technieken uitgewisseld. De opbouwende kritiek en de adviezen die men elkaar geeft, werken inspirerend en stimulerend. Tijdens deze bijeenkomsten worden er regelmatig lezingen gehouden en/of demonstraties gegeven door (gast-)sprekers. Er wordt jaarlijks een thema afgesproken, dat de leden vervolgens op heel eigen manier in hun werk tot uitdrukking brengen.
“Steken” en textiele materialen vormen de basis voor het meeste werk. Daarnaast worden er ook veel andere technieken toegepast en andere materialen gebruikt, zoals (handgeschept) papier, koper, ijzerdraad, nylon, tyvek en polyester vliezen. Om vakkennis op te doen en de persoonlijke ontwikkeling te stimuleren, worden er regelmatig workshops georganiseerd en bezocht.Veel belangstelling gaat uit naar experimenteel werk, met name het opfrissen van oude technieken en het uitproberen van nieuwe techniek- en materiaalcombinaties.

Om de textielkunst onder de aandacht van een ruim publiek te brengen, wordt er door de leden van Steek Plus met regelmaat landelijk geëxposeerd.
Steek Plus onderhoudt nauwe banden met de Stichting Textiel Plus, die het bekendheid geven aan en het bevorderen van textiele vormgeving in Nederland als haar taak ziet.

Textile group 'Steek (stitch) Plus' is made up of about 80 artists. Because of the diverse backgrounds of the members the work within the group is very varied.

The members of Steek Plus meet twice a year to show and discuss recent work and new techniques are exchanged. The constructive criticism and advice we give each other is inspiring and stimulating. Talks and/or demonstrations are often given during these meetings. Every year a theme is agreed on, that the members can interpret in their own way in their work. Stitching and fabric form the basis of most work, but many other techniques and materials are also used. Paper (hand made), copper, wire, nylon, tyvek, and polyester film, are just a few examples. Workshops to increase professional knowledge and stimulate personal development are regularly organized and visited. There is a great deal of interest in experimental work, namely reviving old techniques and trying out new techniques and material combinations.

startpagina

maandag 10 februari 2020

WORKSHOPS TIJDENS WOL EN HANDWERKBEURS ZWOLLE

Wolvlies
Fabric paper
Tyvek
Tijdens de wol- en handwerkbeurs te Zwolle van a.s. donderdag t/m zondag exposeert Joke Hardenbol.

Ook geeft Joke  drie verschillende workshops:

Werken met Tyvek  (Tyvek is evt. ook bij haar te koop)
 https://handwerkbeurs.nl/zwolle/joke-hardenbol-tyvek/

Fabric paper maken
 https://handwerkbeurs.nl/zwolle/joke-hardenbol-fabric-paper/

Wolvlies maken
 https://handwerkbeurs.nl/zwolle/joke-hardenbol-vliezen-maken/

Aanmelden voor de workshops kan op voorhand bij Joke via e-mail aan jokeh@jokehardenbol.nl of telefonisch op 078-6319671 en tijdens de beurs bij de infobalie (wanneer er nog plaats is). Kom op tijd naar de workshop!


BORDUURTECHNIEKEN BIJ HAWAR DOOR MARIET RANKENBERG


Cursus + weekend borduurtechnieken bij Hawar door Mariet RankenbergNaast de avondcursus hand- en machinale borduurtechnieken (6 keer / 10 februari - 20 april) staat er dit voorjaar ook een borduur-2-daagse gepland, namelijk op 20 en 21 maart. Duik verder in de mogelijkheden van verschillende technieken en materialen, en combinaties daarvan die je nog niet kende of hebt toegepast. Laat je uitdagen om andere paden in te slaan dan je tot nu toe hebt begaan en krijg hulp bij je zoektocht naar combinaties van borduurtechniek, materiaal en vormgeving die voor jouw werk interessant zijn.Meer info en/of aanmelden op www.hawar.nl/school

DIRKJE VAN DER HORST-BEETSMA EXPOSEERT