PROFIEL


Textielgroep Steek Plus bestaat uit een tachtigtal kunstenaars. Door de verschillende achtergronden van de leden is er een grote diversiteit in werk binnen de groep.
De leden van Steek Plus ontmoeten elkaar twee maal per jaar om recent werk te laten zien en te bespreken. Ook worden dan nieuwe technieken uitgewisseld. De opbouwende kritiek en de adviezen die men elkaar geeft, werken inspirerend en stimulerend. Tijdens deze bijeenkomsten worden er regelmatig lezingen gehouden en/of demonstraties gegeven door (gast-)sprekers. Er wordt jaarlijks een thema afgesproken, dat de leden vervolgens op heel eigen manier in hun werk tot uitdrukking brengen.
“Steken” en textiele materialen vormen de basis voor het meeste werk. Daarnaast worden er ook veel andere technieken toegepast en andere materialen gebruikt, zoals (handgeschept) papier, koper, ijzerdraad, nylon, tyvek en polyester vliezen. Om vakkennis op te doen en de persoonlijke ontwikkeling te stimuleren, worden er regelmatig workshops georganiseerd en bezocht.Veel belangstelling gaat uit naar experimenteel werk, met name het opfrissen van oude technieken en het uitproberen van nieuwe techniek- en materiaalcombinaties.

Om de textielkunst onder de aandacht van een ruim publiek te brengen, wordt er door de leden van Steek Plus met regelmaat landelijk geëxposeerd.
Steek Plus onderhoudt nauwe banden met de Stichting Textiel Plus, die het bekendheid geven aan en het bevorderen van textiele vormgeving in Nederland als haar taak ziet.

Textile group 'Steek (stitch) Plus' is made up of about 80 artists. Because of the diverse backgrounds of the members the work within the group is very varied.

The members of Steek Plus meet twice a year to show and discuss recent work and new techniques are exchanged. The constructive criticism and advice we give each other is inspiring and stimulating. Talks and/or demonstrations are often given during these meetings. Every year a theme is agreed on, that the members can interpret in their own way in their work. Stitching and fabric form the basis of most work, but many other techniques and materials are also used. Paper (hand made), copper, wire, nylon, tyvek, and polyester film, are just a few examples. Workshops to increase professional knowledge and stimulate personal development are regularly organized and visited. There is a great deal of interest in experimental work, namely reviving old techniques and trying out new techniques and material combinations.

maandag 1 augustus 2011

MEER OVER: ELLY LANDKROON

-->

Naam :
Elly Landkroon 
Stad :
Maarn
Provincie:             
Utrecht 
Land:                   
Nederland
Website's:


Over mij :
Naast het werken met textiel-(applicaties, collages) ben ik de laatste jaren bezig met combinaties van papier, textiel en acrylverf.

Experimenteren met vouwvormen hebben geleid tot het maken van papieren sieraden en leporello’s (zig-zag gevouwen boekvormen).
Elly volgde de opleiding handenarbeid in vrije expressie en leergangen in textiele werkvormen aan de school voor esthetische vormgeving Artibus te Utrecht.
Aangesloten bij het Kunstgilde te Leersum, lid van de landelijke borduurgroep Steek Plus.
In de jaren ’97 (Arnhem –Eusibiuskerk), in 2000 (Zwolle- Broerenkerk) en in 2010 (Leiden- Pieterskerk)deelgenomen aan de landelijke textiel Festivals
In het jaar 2000 deelgenomen aan een docententraining van het SBA-Eye Openers. 
About me:
As well as working with textiles (appliqué, collage), the last few years I have been combining paper, textiles and acrylic paint.
Experimentation with folding shapes have led to the creation of paper jewelry and leporellos (books folded in zig-zag form).
I followed the training course Crafts  in Free  Expression, and courses in textile methods at the school for esthetic design, Artibus, in Utrecht.
I am affiliated to the Kunstgilde (art guild) of Leersum, and member of the national embroidery group Steek Plus.
In the years 1997 in Eusebiuskerk/Church, Anhem, in 2000 in the Broerenkerk, Zwolle, and in 2010 in Leiden in the Pieterskerk I took part in the national textile festivals.
In 2000 participated in a teacher-training by the SBA -Eye Openers.
 
-->
Door mij gevolgde blogs :
Steek Plus        
Kunstgildeheuvelrug

Favoriete (kunst-)boeken/tijdschriften:
Grenzeloze creativiteit –Mary Tod Beam

“Zo doe je dat”- J.J. Beljon
Grondbeginselen van vormgeving
Textiel-Plus tijdschrift

Geen opmerkingen: