PROFIEL


Textielgroep Steek Plus bestaat uit een tachtigtal kunstenaars. Door de verschillende achtergronden van de leden is er een grote diversiteit in werk binnen de groep.
De leden van Steek Plus ontmoeten elkaar twee maal per jaar om recent werk te laten zien en te bespreken. Ook worden dan nieuwe technieken uitgewisseld. De opbouwende kritiek en de adviezen die men elkaar geeft, werken inspirerend en stimulerend. Tijdens deze bijeenkomsten worden er regelmatig lezingen gehouden en/of demonstraties gegeven door (gast-)sprekers. Er wordt jaarlijks een thema afgesproken, dat de leden vervolgens op heel eigen manier in hun werk tot uitdrukking brengen.
“Steken” en textiele materialen vormen de basis voor het meeste werk. Daarnaast worden er ook veel andere technieken toegepast en andere materialen gebruikt, zoals (handgeschept) papier, koper, ijzerdraad, nylon, tyvek en polyester vliezen. Om vakkennis op te doen en de persoonlijke ontwikkeling te stimuleren, worden er regelmatig workshops georganiseerd en bezocht.Veel belangstelling gaat uit naar experimenteel werk, met name het opfrissen van oude technieken en het uitproberen van nieuwe techniek- en materiaalcombinaties.

Om de textielkunst onder de aandacht van een ruim publiek te brengen, wordt er door de leden van Steek Plus met regelmaat landelijk geëxposeerd.
Steek Plus onderhoudt nauwe banden met de Stichting Textiel Plus, die het bekendheid geven aan en het bevorderen van textiele vormgeving in Nederland als haar taak ziet.

Textile group 'Steek (stitch) Plus' is made up of about 80 artists. Because of the diverse backgrounds of the members the work within the group is very varied.

The members of Steek Plus meet twice a year to show and discuss recent work and new techniques are exchanged. The constructive criticism and advice we give each other is inspiring and stimulating. Talks and/or demonstrations are often given during these meetings. Every year a theme is agreed on, that the members can interpret in their own way in their work. Stitching and fabric form the basis of most work, but many other techniques and materials are also used. Paper (hand made), copper, wire, nylon, tyvek, and polyester film, are just a few examples. Workshops to increase professional knowledge and stimulate personal development are regularly organized and visited. There is a great deal of interest in experimental work, namely reviving old techniques and trying out new techniques and material combinations.

startpagina

woensdag 17 maart 2021

STEUN MUSEUM DE KANTFABRIEK

Museum de Kantfabriek in Horst vraagt steun in deze bijzondere tijd.
Misschien kunnen wij als Steek+ ers ons steentje bijdragen.
Renée Toonen (www.instagram.com/ikborduurenjij/) en ikzelf heb wat mail overleg gehad met Tineke Geurts van het Museum. Het bestuur van het museum is zeer enthousiast over ons plan. Daaruit is bijgaand document voortgekomen.
Als je op www.museumdekantfabriek.nl/over-ons/nieuws/ kijkt dan zie je links het item staan. 
 
Met vriendelijke groet
Willy Schut


Textielkunst kopen = Museum steunen

Van verschillende textielkunstenaars hebben we het aanbod gekregen dat zij een werk te koop aanbieden en het aankoopbedrag schenken aan ons museum.

Dit is een fantastische geste die we zeer waarderen.

Om deze actie te stroomlijnen is de werkwijze:

Kunstenaars die hier aan mee willen werken kunnen zich melden bij expositie@museumdekantfabriek.nl
Op onze site wordt een speciale rubriek geplaatst waarop te zien is welke kunstenaars, met mailadres, een werk te koop aanbieden.
Hierbij staat een foto met gegevens van het werk en de prijs.
Geïnteresseerden kunnen dan contact opnemen met de kunstenaar en overleggen over de aankoop.
Na een geslaagde transactie maakt de kunstenaar een bedrag over naar Museum de Kantfabriek.

Geen opmerkingen: