PROFIEL


Textielgroep Steek Plus bestaat uit een tachtigtal kunstenaars. Door de verschillende achtergronden van de leden is er een grote diversiteit in werk binnen de groep.
De leden van Steek Plus ontmoeten elkaar twee maal per jaar om recent werk te laten zien en te bespreken. Ook worden dan nieuwe technieken uitgewisseld. De opbouwende kritiek en de adviezen die men elkaar geeft, werken inspirerend en stimulerend. Tijdens deze bijeenkomsten worden er regelmatig lezingen gehouden en/of demonstraties gegeven door (gast-)sprekers. Er wordt jaarlijks een thema afgesproken, dat de leden vervolgens op heel eigen manier in hun werk tot uitdrukking brengen.
“Steken” en textiele materialen vormen de basis voor het meeste werk. Daarnaast worden er ook veel andere technieken toegepast en andere materialen gebruikt, zoals (handgeschept) papier, koper, ijzerdraad, nylon, tyvek en polyester vliezen. Om vakkennis op te doen en de persoonlijke ontwikkeling te stimuleren, worden er regelmatig workshops georganiseerd en bezocht.Veel belangstelling gaat uit naar experimenteel werk, met name het opfrissen van oude technieken en het uitproberen van nieuwe techniek- en materiaalcombinaties.

Om de textielkunst onder de aandacht van een ruim publiek te brengen, wordt er door de leden van Steek Plus met regelmaat landelijk geëxposeerd.
Steek Plus onderhoudt nauwe banden met de Stichting Textiel Plus, die het bekendheid geven aan en het bevorderen van textiele vormgeving in Nederland als haar taak ziet.

Textile group 'Steek (stitch) Plus' is made up of about 80 artists. Because of the diverse backgrounds of the members the work within the group is very varied.

The members of Steek Plus meet twice a year to show and discuss recent work and new techniques are exchanged. The constructive criticism and advice we give each other is inspiring and stimulating. Talks and/or demonstrations are often given during these meetings. Every year a theme is agreed on, that the members can interpret in their own way in their work. Stitching and fabric form the basis of most work, but many other techniques and materials are also used. Paper (hand made), copper, wire, nylon, tyvek, and polyester film, are just a few examples. Workshops to increase professional knowledge and stimulate personal development are regularly organized and visited. There is a great deal of interest in experimental work, namely reviving old techniques and trying out new techniques and material combinations.

maandag 29 augustus 2022

WORKSHOPS VAN MARIET RANKENBERG BIJ HAWAR


Mariet Rankenberg geeft weer lessen bij Hawar in Oldeberkoop.
   

  

Cursus Vrij borduren 

Iedere les staat er een hand- of machinale borduurtechniek centraal waarmee je aan de slag kunt. De lessen bestaan uit een klein stukje theorie, 

praktische informatie, mogelijkheden, en veel ruimte voor zelf bezig zijn. De cursus is ook geschikt voor beginners. 


De cursus wordt gegeven van 13.30 - 16.00 uur op de volgende data: 12 en 26  september - 17 en 31 oktober - 14 en 28 november.  

  

 

Lesmodule Vormgeving en ontwerpen – Kleur 

Docenten: Harm Harms, Eke Krug  en Mariet Rankenberg. 

In deze module duik je dieper in de mogelijkheden van verf- en druktechnieken, materialen en kleurgebruik. Je leert kleur te maken en beter te begrijpen wat kleur doet in je werk en hoe je daar bewust gebruik van kunt maken. 

 

Lesmodule Vormgeving en ontwerpen – Textuur en Structuur 

Docenten: Harm Harms, Eke Krug  en Mariet Rankenberg. 

In deze module experimenteer je met technieken waarmee je stoffen manipuleert en bewerkt. Zo duik je dieper in de mogelijkheden van technieken en materialen en de combinaties van beide bij je vormgeving. Je wordt uitgedaagd om nieuwe wegen in te slaan en we leren je ontdekken hoe je werk tot stand komt en hoe dat bij een ander gaat. 

 

De docenten inspireren je aan het begin van elke les met voorbeeldmateriaal. De opdrachten worden individueel en in groepen uitgevoerd. De docent werkt vraaggestuurd met uitdagende opdrachten om je de nieuwe mogelijkheden te laten ervaren.  

Je krijgt elke les huiswerkopdrachten die in de volgende les worden besproken. 

 

De lesdagen zijn op  4 dagen van 10.00 - 16.00 uur. 

- Kleur op: 30 september - 21 oktober - 11 november - 9 december. 

- Textuur en Structuur op: 1 oktober – 22 oktober – 12 november – 10 december.

Meer info op www.hawar.nl/school        

Geen opmerkingen: