PROFIEL


Textielgroep Steek Plus bestaat uit een tachtigtal kunstenaars. Door de verschillende achtergronden van de leden is er een grote diversiteit in werk binnen de groep.
De leden van Steek Plus ontmoeten elkaar twee maal per jaar om recent werk te laten zien en te bespreken. Ook worden dan nieuwe technieken uitgewisseld. De opbouwende kritiek en de adviezen die men elkaar geeft, werken inspirerend en stimulerend. Tijdens deze bijeenkomsten worden er regelmatig lezingen gehouden en/of demonstraties gegeven door (gast-)sprekers. Er wordt jaarlijks een thema afgesproken, dat de leden vervolgens op heel eigen manier in hun werk tot uitdrukking brengen.
“Steken” en textiele materialen vormen de basis voor het meeste werk. Daarnaast worden er ook veel andere technieken toegepast en andere materialen gebruikt, zoals (handgeschept) papier, koper, ijzerdraad, nylon, tyvek en polyester vliezen. Om vakkennis op te doen en de persoonlijke ontwikkeling te stimuleren, worden er regelmatig workshops georganiseerd en bezocht.Veel belangstelling gaat uit naar experimenteel werk, met name het opfrissen van oude technieken en het uitproberen van nieuwe techniek- en materiaalcombinaties.

Om de textielkunst onder de aandacht van een ruim publiek te brengen, wordt er door de leden van Steek Plus met regelmaat landelijk geëxposeerd.
Steek Plus onderhoudt nauwe banden met de Stichting Textiel Plus, die het bekendheid geven aan en het bevorderen van textiele vormgeving in Nederland als haar taak ziet.

Textile group 'Steek (stitch) Plus' is made up of about 80 artists. Because of the diverse backgrounds of the members the work within the group is very varied.

The members of Steek Plus meet twice a year to show and discuss recent work and new techniques are exchanged. The constructive criticism and advice we give each other is inspiring and stimulating. Talks and/or demonstrations are often given during these meetings. Every year a theme is agreed on, that the members can interpret in their own way in their work. Stitching and fabric form the basis of most work, but many other techniques and materials are also used. Paper (hand made), copper, wire, nylon, tyvek, and polyester film, are just a few examples. Workshops to increase professional knowledge and stimulate personal development are regularly organized and visited. There is a great deal of interest in experimental work, namely reviving old techniques and trying out new techniques and material combinations.

dinsdag 22 november 2022

RIA VAN DIJK IS GEBALLOTEERD TOT AUTONOOM KUNSTENAAR

Met enige trots stuurt Ria ons het resultaat van de toetsingscommissie van Kunstgarage Franx in Zoetermeer van een ballottage tot autonoom kunstenaar. 

Ria:

Dit vooral om de toevoeging over het borduren. Bijzonder, omdat  10 jaar gewacht heb met lid worden van Steekplus, omdat ik geen “steekjes” in mijn werk gebruikte. Ik was al op het eerste zomeruitje bij Els van Baarle, maar heb me pas 10 jaar later op het vliegveld in Beijing door de meereizende Steekplussers laten overtuigen, dat deelname beslist iets voor mij was. Nog dank daarvoor. En je ziet het: Ik ben er nog steeds.

 

De commissie heeft advies uitgebracht aan de directie van Franx en op basis daarvan heeft de directie besloten je op te nemen als: Deelnemer voor de periode van vier jaar.

Motivatie:

De Toetsingscommissie beoordeelt Ria van Dijk positief als autonoom deelnemer van Franx voor de periode van vier jaar. Ria weet verschillende technieken te combineren tot een harmonieus geheel. De ver ontwikkelde techniek die zij hanteert, is heel eigen en geeft een vernieuwend karakter aan de traditionele batikkunst. De commissie is vooral gecharmeerd van het werk waar borduursels aan toe zijn gevoegd die een zekere speelsheid aan het geheel geven.

 

 

2 opmerkingen:

Hélène zei

van harte gefeliciteerd, je hebt het verdiend

Annelies Textiel Modern zei

Gefeliciteerd Ria, goed gedaan 👏