PROFIEL


Textielgroep Steek Plus bestaat uit een tachtigtal kunstenaars. Door de verschillende achtergronden van de leden is er een grote diversiteit in werk binnen de groep.
De leden van Steek Plus ontmoeten elkaar twee maal per jaar om recent werk te laten zien en te bespreken. Ook worden dan nieuwe technieken uitgewisseld. De opbouwende kritiek en de adviezen die men elkaar geeft, werken inspirerend en stimulerend. Tijdens deze bijeenkomsten worden er regelmatig lezingen gehouden en/of demonstraties gegeven door (gast-)sprekers. Er wordt jaarlijks een thema afgesproken, dat de leden vervolgens op heel eigen manier in hun werk tot uitdrukking brengen.
“Steken” en textiele materialen vormen de basis voor het meeste werk. Daarnaast worden er ook veel andere technieken toegepast en andere materialen gebruikt, zoals (handgeschept) papier, koper, ijzerdraad, nylon, tyvek en polyester vliezen. Om vakkennis op te doen en de persoonlijke ontwikkeling te stimuleren, worden er regelmatig workshops georganiseerd en bezocht.Veel belangstelling gaat uit naar experimenteel werk, met name het opfrissen van oude technieken en het uitproberen van nieuwe techniek- en materiaalcombinaties.

Om de textielkunst onder de aandacht van een ruim publiek te brengen, wordt er door de leden van Steek Plus met regelmaat landelijk geëxposeerd.
Steek Plus onderhoudt nauwe banden met de Stichting Textiel Plus, die het bekendheid geven aan en het bevorderen van textiele vormgeving in Nederland als haar taak ziet.

Textile group 'Steek (stitch) Plus' is made up of about 80 artists. Because of the diverse backgrounds of the members the work within the group is very varied.

The members of Steek Plus meet twice a year to show and discuss recent work and new techniques are exchanged. The constructive criticism and advice we give each other is inspiring and stimulating. Talks and/or demonstrations are often given during these meetings. Every year a theme is agreed on, that the members can interpret in their own way in their work. Stitching and fabric form the basis of most work, but many other techniques and materials are also used. Paper (hand made), copper, wire, nylon, tyvek, and polyester film, are just a few examples. Workshops to increase professional knowledge and stimulate personal development are regularly organized and visited. There is a great deal of interest in experimental work, namely reviving old techniques and trying out new techniques and material combinations.

startpagina

woensdag 1 september 2010

MEER OVER : Kitty Korver

Naam:
Kitty Korver
Stad:
Nagele
Provincie:
Flevoland
Land:
Nederland
www.alligt.nl/kiko
Over mij:
Ateliernaam “Kiko” is een samenvoeging van mijn voor- en achternaam : Kitty Korver. Ik ben geboren in De Bilt, in 1969. Na 7 jaar als keramist gewerkt te hebben, (we zijn inmiddels neergestreken in het rustige Nagele in noordelijk Flevoland) werd ik in 2008  door een handicap gedwongen van materiaal te wisselen omdat klei bewerken te zwaar werd. Na een jaar zoeken viel de keuze op het lichte textiel: Veelal zacht en kleurrijk. Afgezien van de strakheid in de vormgeving in beide disciplines een volkomen contrast met het  keramisch verleden, waarin ik vaak in grijstinten werkte. Een nieuw begin in een rustiger tempo.
Ik pas soms onconventionele materialen en werkwijzen toe. Ik werk toe naar een door mij gewenst eind idee .  Alleen verrassingen die het beeld sterker maken hou ik er in. Voor mij is de charme van het kunstenaarsschap niet alleen het maken, maar ook het delen van de passie met je collega’s , het exposeren en verkopen van het werk. Momenteel werk ik voornamelijk in vilt, zoals hier o.a. te zien : Schalen van vilt.
Workshopname " KIKO" is a combination of my first and last name: 
Kitty Korver. I was born in De Bilt, in 1969.
After working as a ceramist for 7 years (we are now settled in the 
quiet village of Nagele in the new won land of the province of 
Flevoland) in 2008, I was forced to switch material due to a 
handicap. Working with clay had become just too heavy for me. After 
a year of searching I chose texiles as being lighter to work with. 
Mostly soft and colorful, forming a complete contrast with the 
shades of grey in which I often worked in my ceramic past.The 
shapes, however, remain quite similar . A new start at a leisurely 
pace.
Sometimes I use unconventional materials and workingmethods. I 
work towards a desired final idea. I keep only surprises that make 
the image stronger . For me the charm of being an artist is not 
only making, but also sharing of the passion for art with your 
collegues, exhibiting and selling work. I currently work mostly in 
felt, as shown here ,amongst others: Scales of felt.


Door mij gevolgde blogs : 
Niet
Favoriete boek/tijdschrift: 
Viltcontact, boeken over Hartung, Jose Vermeersch, Marini, en Rothko
Favoriete sites: 
Dat wisselt.
 

Geen opmerkingen: