PROFIEL


Textielgroep Steek Plus bestaat uit een tachtigtal kunstenaars. Door de verschillende achtergronden van de leden is er een grote diversiteit in werk binnen de groep.
De leden van Steek Plus ontmoeten elkaar twee maal per jaar om recent werk te laten zien en te bespreken. Ook worden dan nieuwe technieken uitgewisseld. De opbouwende kritiek en de adviezen die men elkaar geeft, werken inspirerend en stimulerend. Tijdens deze bijeenkomsten worden er regelmatig lezingen gehouden en/of demonstraties gegeven door (gast-)sprekers. Er wordt jaarlijks een thema afgesproken, dat de leden vervolgens op heel eigen manier in hun werk tot uitdrukking brengen.
“Steken” en textiele materialen vormen de basis voor het meeste werk. Daarnaast worden er ook veel andere technieken toegepast en andere materialen gebruikt, zoals (handgeschept) papier, koper, ijzerdraad, nylon, tyvek en polyester vliezen. Om vakkennis op te doen en de persoonlijke ontwikkeling te stimuleren, worden er regelmatig workshops georganiseerd en bezocht.Veel belangstelling gaat uit naar experimenteel werk, met name het opfrissen van oude technieken en het uitproberen van nieuwe techniek- en materiaalcombinaties.

Om de textielkunst onder de aandacht van een ruim publiek te brengen, wordt er door de leden van Steek Plus met regelmaat landelijk geëxposeerd.
Steek Plus onderhoudt nauwe banden met de Stichting Textiel Plus, die het bekendheid geven aan en het bevorderen van textiele vormgeving in Nederland als haar taak ziet.

Textile group 'Steek (stitch) Plus' is made up of about 80 artists. Because of the diverse backgrounds of the members the work within the group is very varied.

The members of Steek Plus meet twice a year to show and discuss recent work and new techniques are exchanged. The constructive criticism and advice we give each other is inspiring and stimulating. Talks and/or demonstrations are often given during these meetings. Every year a theme is agreed on, that the members can interpret in their own way in their work. Stitching and fabric form the basis of most work, but many other techniques and materials are also used. Paper (hand made), copper, wire, nylon, tyvek, and polyester film, are just a few examples. Workshops to increase professional knowledge and stimulate personal development are regularly organized and visited. There is a great deal of interest in experimental work, namely reviving old techniques and trying out new techniques and material combinations.

startpagina

dinsdag 22 juni 2021

ZOMERWEEK BIJ HAWAR MET MARIET RANKENBERG

Van 26 t/m 30 juli 2021 bij Hawar in Oldeberkoop:


Zomerweek met Mariet Rankenberg
Een week lang werken met Mariet Rankenberg, docent textiel, hoofdredacteur van Vezel maar bovenal een creatieve poot wat textiel betreft en dan niet alleen technisch maar ook artistiek, vooral haar prachtig kleurgebruik opvalt.

Thema's zijn: handborduren, machinaal borduren, stof en stofoppervlak manipuleren maar ook breiprojecten zoals het ontwerp van een kruissteekpatroon in een breipatroon behoort tot de mogelijkheden. 
Mariet omvat veel inspirerende werkstukken waaronder de werkstukken die ze in Vezel heeft beschreven willen ook met die projecten kunt u aan de slag gaan. Ook kunt u uw eigen projecten die niet af zijn van met u vastliep, meenemen en met haar hulp gaan werken aan de aanvang.

Mariet geeft les op maandagmiddag van 14 tot 17 uur en vervolgens de andere dagen van 10 tot 13 uur. Daarna gaat u lunchen en heeft u de rest van de dag de beschikking over het atelier om lekker zelf verder te werken aan proeven van een groter werkstuk maar u kunt ook op pad gaan in Friesland. Blijft u in het atelier, dan mag u de keuken gebruiken. Behalve op maandag er elke dag om de helft wordt één heerlijke en uitgebreide lunch verzorgd en met de lunch wordt op vrijdag de week ook afgesloten.

Vrijdag aan het eind van de morgen wordt al het werk dat de cursisten gedurende de week hebben gemaakt en samen met Mariet besproken om zo ook van elkaars werk te kunnen leren.
Meer info op www.hawar.nl/school 

Geen opmerkingen: